DANH MỤC GAME

SƠ SINH

Số tài khoản: 3056

Đã bán: 33256

TẦM TRUNG

Số tài khoản: 498

Đã bán: 18438

SHOP VẬT PHẨM NRO

Số tài khoản: 78

Đã bán: 2336

THƯỜNG

Số tài khoản: 289

Đã bán: 213

BÌNH THƯỜNG

Số tài khoản: 123

Đã bán: 31

LIÊN MINH TỐC CHIẾN

Số tài khoản: 87

Đã bán: 7

DỊCH VỤ GAME

BÁN VÀNG TỰ ĐỘNG

Tổng giao dịch: 76413

BÁN NGỌC TỰ ĐỘNG

Tổng giao dịch: 78167

ÚP BÍ KIẾP

Tổng giao dịch: 47

SĂN ĐỆ TỬ

Tổng giao dịch: 1161

LÀM NHIỆM VỤ

Tổng giao dịch: 1434