NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #40780

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 350,000 VNĐ
TIỀN CARD: 500,000 VNĐ

Đã bán lúc: 03/11/2020 05:29

Hành tinh: Trái đất

Server: 4 Sao

Đăng ký: Ảo

Vật phẩm: Sét đồ

Loại đồ: Sức đánh

Nổi bật: sv4 5 mon va vien 3s : jay than 9% sd . rada thần 12% quần thần 12% 2 món hút hp vs ki tặng

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Ngọc rồng Online #40780