NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #40820

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 126,000 VNĐ
TIỀN CARD: 180,000 VNĐ

Đã bán lúc: 26/10/2020 11:38

Máy chủ: 2 Sao

Hành tinh: Na mek

Đăng ký: Ảo

Bông tai:

Nổi bật: sv2 namec 1 tỷ 7 , nv số 4 - đệ 154tr , msk 1 , có bt , all như hình

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Ngọc rồng Online #40820