NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #40777

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 56,000 VNĐ
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ

Đã bán lúc: 25/10/2020 09:03

Hành tinh: Na mek

Server: 4 Sao

Đăng ký: Ảo

Vật phẩm: Sét đồ

Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh

Nổi bật: sv4 sét tn sm 45%

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Ngọc rồng Online #40777