NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #40513

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 700,000 VNĐ
TIỀN CARD: 1,000,000 VNĐ

Đã bán lúc: 03/11/2020 10:33

Hành tinh: Na mek

Server: 6 Sao

Đăng ký: Ảo

Vật phẩm: Sét đồ

Loại đồ: Sức đánh

Nổi bật: SV6 5 món : áo 12% sức đánh ..quần 9% sđ ..jay 12% sức đánh ..gag thần 6k7 12% sđ ..rada thần 12% sức đánh

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Ngọc rồng Online #40513