NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #24383

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 490,000 VNĐ
TIỀN CARD: 700,000 VNĐ

Máy chủ: 2 Sao

Hành tinh: Xay da

Đăng ký: Ảo

Bông tai:

Nổi bật: sv2- xd 40tỷ, nv 7 đứa con xên- đệ 26tỷ2, kame7, tdhs1, skill4 ngon- bông tai, glt2, bông băng, ltn vv, vô hình, x3pgg, đracula, ad13, ad20,..-skill 77777766- nội tại biến hình +24%st

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Ngọc rồng Online #24383