NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #40835

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 98,000 VNĐ
TIỀN CARD: 140,000 VNĐ

Đã bán lúc: 25/10/2020 12:40

Hành tinh: Xay da

Server: 2 Sao

Đăng ký: Ảo

Vật phẩm: Sét đồ

Loại đồ: Sức đánh

Nổi bật: sv2 5 món : sét tn sm 45% 3 món ..gag kaio 1k9 6% ...rada 3s như hình

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Ngọc rồng Online #40835