NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #40836

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 1,260,000 VNĐ
TIỀN CARD: 1,800,000 VNĐ

Hành tinh: Xay da

Server: 3 Sao

Đăng ký: Ảo

Vật phẩm: Sét đồ

Loại đồ: Tăng HP

Nổi bật: SV3 3 món : jay 6s 30% hp ...rada 9c4 25% hp và gag vải 5s 25% hp

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Ngọc rồng Online #40836