NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #40778

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 266,000 VNĐ
TIỀN CARD: 380,000 VNĐ

Đã bán lúc: 31/10/2020 05:31

Hành tinh: Na mek

Server: 6 Sao

Đăng ký: Ảo

Vật phẩm: Sét đồ

Loại đồ: Sức đánh

Nổi bật: sv6 6 món : sét sđ 27% 3 món < áo thần quần 9% ..jay bạc 9% . > gag 3k1 9% c4 ...rada 9% ..rada 15% hút

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Ngọc rồng Online #40778