NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #40713

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 171,500 VNĐ
TIỀN CARD: 245,000 VNĐ

Đã bán lúc: 04/11/2020 06:20

Hành tinh: Trái đất

Server: 5 Sao

Đăng ký: Ảo

Vật phẩm: Sét đồ

Loại đồ: Sức đánh

Nổi bật: sv5 5 món : áo 9% sđ ..quần thần 9% ...jay thần 9% ..gag da cùi 1k8 9% và rada 3s hút hp vs ki

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Ngọc rồng Online #40713