NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #40660

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 94,500 VNĐ
TIỀN CARD: 135,000 VNĐ

Đã bán lúc: 26/10/2020 02:43

Hành tinh: Xay da

Server: 7 Sao

Đăng ký: Ảo

Vật phẩm: Sét đồ

Loại đồ: Sức đánh

Nổi bật: SV7 3 MÓN : sét sđ 27% < 3 món có đồ jay thần >

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Ngọc rồng Online #40660