NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #40834

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 105,000 VNĐ
TIỀN CARD: 150,000 VNĐ

Đã bán lúc: 27/10/2020 05:43

Hành tinh: Trái đất

Server: 2 Sao

Đăng ký: Ảo

Vật phẩm: Sét đồ

Loại đồ: Sức đánh

Nổi bật: sv2 sét sđ 27% 3 món ...gag da 2k2 c3 9%

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Ngọc rồng Online #40834