NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #40776

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 91,000 VNĐ
TIỀN CARD: 130,000 VNĐ

Đã bán lúc: 30/10/2020 09:32

Hành tinh: Xay da

Server: 4 Sao

Đăng ký: Ảo

Vật phẩm: Sét đồ

Loại đồ: Sức đánh

Nổi bật: sv4 sét sđ 27% 3mon và gag kaio 2k2 6%

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Ngọc rồng Online #40776