NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #24385

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 210,000 VNĐ
TIỀN CARD: 300,000 VNĐ

Đã bán lúc:

Máy chủ: 5 Sao

Hành tinh: Na mek

Đăng ký: Ảo

Bông tai:

Nổi bật: Sv5- nm 16tỷ4, nv số 4- đệ 608tr, antomic7- bông tai, lão cận vv, ad13, glt2- skill 77757626- nội tại trị thương +26%tđhp

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Ngọc rồng Online #24385