NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #40833

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 70,000 VNĐ
TIỀN CARD: 100,000 VNĐ

Đã bán lúc: 27/10/2020 01:29

Hành tinh: Xay da

Server: 2 Sao

Đăng ký: Ảo

Vật phẩm: Sét đồ

Loại đồ: Sức đánh

Nổi bật: sv2 sét sđ 27% 3 món

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Ngọc rồng Online #40833