NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #40774

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 294,000 VNĐ
TIỀN CARD: 420,000 VNĐ

Đã bán lúc: 27/10/2020 10:29

Hành tinh: Na mek

Server: 2 Sao

Đăng ký: Ảo

Vật phẩm: Sét đồ

Loại đồ: Sức đánh

Nổi bật: sv2 5 món : áo thần 15% hút máu ...quần 9% sđ...gag 2k8 9% sđ ..jay thần 9% sđ ..rada thần 15% hút máu

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Ngọc rồng Online #40774