NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #40612

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 210,000 VNĐ
TIỀN CARD: 300,000 VNĐ

Hành tinh: Trái đất

Server: 5 Sao

Đăng ký: Ảo

Vật phẩm: Sét đồ

Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh

Nổi bật: sv5 5 món : áo thần 20% tn sm ..quần thần 15% tn sm ..gag jean 2k6 6% jay cùi 9% và rada 15% tn sm

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Ngọc rồng Online #40612