NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #40783

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 875,000 VNĐ
TIỀN CARD: 1,250,000 VNĐ

Đã bán lúc: 17/11/2020 09:18

Hành tinh: Xay da

Server: 2 Sao

Đăng ký: Ảo

Vật phẩm: Sét đồ

Loại đồ: Tăng HP

Nổi bật: sv2 5 món víp xayda : áo thần c4 20% hp ..quần 95k c6 25%hp..gag ll víp 4455 c6 15% hp ...jay thần xd 20% hp ...tặng kèm rada 15% hp

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Ngọc rồng Online #40783