NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #24389

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 560,000 VNĐ
TIỀN CARD: 800,000 VNĐ

Đã bán lúc:

Máy chủ: 6 Sao

Hành tinh: Trái đất

Đăng ký: Ảo

Bông tai:

Nổi bật: SV6- tđ 40tỷ1, nv xbh- đệ 40tỷ6, kame7, tdhs1, skill4 ngon- bông tai, csđb, all ct vv như hình, pgg- skill 77777776- nội tại khiên +31%tđhp

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Ngọc rồng Online #24389