NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #40719

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 350,000 VNĐ
TIỀN CARD: 500,000 VNĐ

Hành tinh: Trái đất

Server: 5 Sao

Đăng ký: Ảo

Vật phẩm: Sét đồ

Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh

Nổi bật: sv5 4 món : sét tn sm 45% 3 món ...gag da 2478 c4 25% tn sm

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Ngọc rồng Online #40719