NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #40665

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 91,000 VNĐ
TIỀN CARD: 130,000 VNĐ

Đã bán lúc: 25/10/2020 12:54

Hành tinh: Trái đất

Server: 7 Sao

Đăng ký: Ảo

Vật phẩm: Sét đồ

Loại đồ: Sức đánh

Nổi bật: sv7 sét sđ 27% 3 món và rada 3s

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Ngọc rồng Online #40665