NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #40832

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 147,000 VNĐ
TIỀN CARD: 210,000 VNĐ

Đã bán lúc: 01/11/2020 11:46

Hành tinh: Trái đất

Server: 2 Sao

Đăng ký: Ảo

Vật phẩm: Sét đồ

Loại đồ: Sức đánh

Nổi bật: sv2 5 món 9% sđ

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Ngọc rồng Online #40832