NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #40517

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 910,000 VNĐ
TIỀN CARD: 1,300,000 VNĐ

Đã bán lúc: 20/11/2020 09:22

Hành tinh: Trái đất

Server: 6 Sao

Đăng ký: Ảo

Vật phẩm: Sét đồ

Loại đồ: Sức đánh

Nổi bật: SV6 6 MÓN : ÁO 18% sức đánh ...quần thần 12% sức đánh ...gag jean 3220 c4 12% sức đánh ..jay thần 12% sức đánh và rada 9% sđ và rada 3s < 10% hút hp 5% hút ki >

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Ngọc rồng Online #40517