DANH MỤC GAME

SƠ SINH

Số tài khoản: 3013

Đã bán: 34934

TẦM TRUNG

Số tài khoản: 513

Đã bán: 19011

SHOP VẬT PHẨM NRO

Số tài khoản: 62

Đã bán: 2454

THƯỜNG

Số tài khoản: 195

Đã bán: 345

BÌNH THƯỜNG

Số tài khoản: 93

Đã bán: 61

LIÊN MINH TỐC CHIẾN

Số tài khoản: 80

Đã bán: 14

DỊCH VỤ GAME

BÁN VÀNG TỰ ĐỘNG

Tổng giao dịch: 79766

BÁN NGỌC TỰ ĐỘNG

Tổng giao dịch: 80269

ÚP BÍ KIẾP

Tổng giao dịch: 47

SĂN ĐỆ TỬ

Tổng giao dịch: 1199

LÀM NHIỆM VỤ

Tổng giao dịch: 1483